Kurani sure el bekare

Dy ajetet e fundit të sures Bekare. Dy ajetet e fundit të sures Bekare, apo të njohura në mesin e popullatës sonë si “Amene Resulu”. Nga Ibn Mesudi transmetohet se Pejgamberi salallahu alejhi ve selem ka thënë: “Kush lexon dy ajetet e fundit të sures Bekare në mbrëmje, do t`i mjaftojnë” This is the "Little Prince" watch the omega replica most basic one, junior three-pin date replica watches display, the price of more than 30, to get started is swiss replica watches not so difficult, it is suitable for little money or the breitling replica first time to buy the table Friends. Surja el-Bekare (2), Suretu Ali Imran (3), Suretu El Ankebutë (29), Suretu Er Rrum (30), Suretu Llukman (31), Suretu Es Sexhde (32) janë sure Kur'anore që fillojnë ajetin e parë vetëm me tri shkronja الم, (Elif Lam Mim) kuptimi i sakt i të cilave nuk dihet por që komentuesit e shumtë të Kur'anit japin medime të ndryshme ose të.

Kurani sure el bekare

2. Bekare 1. 'ELIF-LAM-MIM 2. DHALIKEL-KITABU LA REJBE FIHI HUDEN LILMUTTEKINE 3. EL-LEDHINE JU'UMINUNE BIL-GAJBI WE JUKIMUNE. Tr, Kuran, Kur'an, Kuran-i Kerim, kuranikerim, Quran, qur'an, holyquran, islam, muslim, chinese al qur'an, el sagrado coran, japanese Kuruan, kerim, SURE ADI. 1, Fatiha. 2, Bekare. 3, Ali Imran. 4, Nisa. 5, Maide. 6, En'am. 7, A'raf. 8, Enfal . Kapitulli më i shkurt në Kuran është Sureja Keuther me tri ajete, ndërsa sureja më e gjatë është Suretu El Bekare (shq.: Sureja El Bekare) me ajete. Të gjitha. This Pin was discovered by Milika Islame Myslimane. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. Kapitulli më i shkurt në Kuran është Sureja Keuther me tri ajete, ndërsa sureja më e gjatë është Suretu El Bekare (shq.: Sureja El Bekare) me ajete. Të gjitha. 2. Bekare 1. 'ELIF-LAM-MIM 2. DHALIKEL-KITABU LA REJBE FIHI HUDEN LILMUTTEKINE 3. EL-LEDHINE JU'UMINUNE BIL-GAJBI WE JUKIMUNE.

see new video Kurani sure el bekare

Sure el Bekare Shqip


Tags: Sweet as revenge potret, Lijpe mocro onverwachts music, Personally p square video, Nba all star 2013, Kazna za parking subotica info,

Mixing hip hop drums with waves plug-ins, sanity s rage bandcamp, plugini za cs 1.6, microsoft office publisher 2007 gratis italiano delite, cara film di ganool desember 2013, kylie minogue 2 hearts, gotyk bytom karaoke s, nail it magazine pdf, android tv smart player software